Handige Formulieren en Websites

Inspectie en registratie CGOB de Flevopolder:

Inspectierapport CGOB de Flevopolder

Landelijk Register Kinderopvang

 

 

Handige sites van de overheid:

Belastingdienst Toeslagen

Proefberekening Kinderopvangtoeslag maken

www.szw.nl

www.ocenw.nl

 

 

Formulieren:

Algemene Voorwaarden

Medicijnformulier

Ongevallenregistratieformulier

Verklaring vervoer per fiets/auto

Formulier Achterwacht in geval van calamiteiten

Kindformulier t.b.v. de Gastouder

Vergoedingsformulier

Pedagogisch Beleidsplan CGOB de Flevopolder

Beleid veiligheid en gezondheid van CGOB de Flevopolder

Informatie m.b.t. veel voorkomende kinderziekten

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

Signaalkaart

Sociale kaart CGOB de Flevopolder bij de Meldcode

Diplomalijst Gastouderopvang

 

 

 

De Geschillencommissie Kinderopvang:

CGOB de Flevopolder heeft een interne klachtenregeling. Deze ligt ter inzage bij ons op het gastouderbureau. Wij zijn ook lid van de Geschillencommissie Kinderopvang. Mochten wij een klacht niet naar tevredenheid kunnen afhandelen met de interne klachtenregeling, dan kunnen jullie je richten tot de Geschillencommissie. Ook dit (externe) klachtenreglement ligt ter inzage op het kantoor in Lelystad. We zijn dankbaar te kunnen melden dat er nog nooit gebruik gemaakt is van de Geschillencommissie!

Handige sites voor ouders:

www.boink.info

www.ouders.nl

www.kraamzorgdebabyboom.nl

http://www.kadobos.nl/ Speelgoed met een Missie

 

Handige sites over veiligheid en gezondheid:

Toolkit vlekjesziekten en korte film over de rol van de GGD

www.veiligheid.nl

www.ggd.nl

www.voedingscentrum.nl

www.veiligslapen.info

www.gifwijzer.nl

 

Handige sites over geloven:

www.kindengeloof.nl

www.bijbelverhalen.nl

christendom.startpagina.nl

 

De Oudercommissie:

Als gastouderbureau hebben wij een oudercommissie (OC).
De data waarop zij bij elkaar komen en de onderwerpen die besproken worden, komen terug in de nieuwsbrief die een paar maal per jaar verspreid wordt onder onze gastouders en ouders.  Hebben jullie vragen aan de OC of zou je zelf zitting willen nemen in de OC, dan kun je mailen naar oudercommissie@kinderopvangflevoland.nl

 

BOinK:

CGOB de Flevopolder is lid van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

 

Algemene Verordening Vegevensbescherming (AVG):

Lees in ons Privacy Statement hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Share This