Informatie voor ouders

Ben je een werkende of studerende ouder en vind je het belangrijk dat jullie kind(eren) in een praktiserend christelijk gezin wordt opgevangen, in een leefomgeving waar de Bijbelse normen en waarden hoog geacht worden, dan ben je aan het goede adres bij ons christelijke gastouderbureau.

Kwaliteit, Kinderopvangtoeslag en Verzekering

Elk kind verdient de beste zorg, daarom zien wij als gastouderbureau toe op de kwaliteit van de opvang. De kwaliteitseisen staan duidelijk beschreven in ons Pedagogisch Beleidsplan.
Jaarlijks toetst de GGD of gastouders en gastouderbureaus aan de kwaliteitseisen voldoen. De inspectierapporten staan in het Landelijk Register Kinderopvang. Wij zijn trots op ons jaarlijkse positieve inspectierapport!

Omdat wij een geregistreerd gastouderbureau zijn, kom je als ouder in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag die je bij de belastingdienst kunt aanvragen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Al onze gastouders zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. Ook alle kinderen zijn meeverzekerd, mocht je eigen aansprakelijkheidsverzekering niet dekken bij calamiteiten.

 

Aanmelden

Ouders die zich willen aanmelden bij CGOB de Flevopolder doen dit d.m.v. het inschrijfformulier.  Na ontvangst van het inschrijfformulier nemen we contact met je op en maken we een afspraak voor een intakegesprek bij jullie thuis. In dit gesprek komen alle wensen betreffende de opvang van je kind(eren) naar voren.

Zoekhulp

Wij zoeken met plezier een gastouder die past bij je wensen. Ons gastouderbestand telt ruim 65 gastouders; wij denken graag met je mee!
Neem gerust ook vast een kijkje bij onze Zoekhulp; een aantal van onze gastouders stelt zich in een advertentie  aan je voor. Spreekt de advertentie je aan, dan kun je er op reageren.

Ouders mogen ook gebruik maken van onze gratis zoekhulp. Stel dat we niet direct een passende gastouder kunnen voorstellen, dan kunnen we hier een oproep plaatsen.

Misschien ken je al een gastouder met wie je graag wil gaan samenwerken. In dat geval worden jullie samen geregistreerd. We lopen dan samen de noodzakelijke stappen door. Zodra de gastouder geregistreerd staat, kom je in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

In alle gevallen zullen wij het contact begeleiden tussen ouders en gastouder.

Belangrijk om te weten

In het kort is de procedure na inschrijving als volgt:

 Kennismaking tussen CGOB de Flevopolder en de ouders
 CGOB de Flevopolder draagt een gastouder aan die past bij de beschreven wensen
 Kennismakingsgesprek met de gastouder
 Bedenkperiode voor gastouder en ouders (uiteraard niet nodig als je zelf de gastouder aandraagt)
 Als beide partijen positief zijn, worden de overeenkomsten gesloten tussen alle betrokken partijen
 Start opvang (met een proef/wenperiode)
Evaluatiegesprek (na 2 maanden)
 Begeleiding waar nodig en een (half-)jaarlijkse evaluatie

Na afloop van ieder jaar ontvang je een jaaropgave met de afgenomen opvang van het afgelopen jaar. CGOB de Flevopolder overlegt deze gegevens voor je met de belastingdienst.

Bureaukosten

Om meer inzicht te geven in de bureaukosten, geven wij hieronder een overzicht waar de bureaukosten (onder andere) voor worden gebruikt:
 Goede bereikbaarheid van het gastouderbureau en snelle beantwoording van al je vragen en opmerkingen per telefoon of email
 Een jaarlijks terugkerende risico inventarisatie
 De EHBO cursus van je gastouder (wordt jaarlijks herhaald)
 Een (half-)jaarlijkse evaluatie tussen ouders, gastouder en gastouderbureau
 Maandelijkse facturatie van de opvang
 Kassiersfunctie (uitbetaling aan de gastouder)
 Een jaaropgave voor ouders en gastouder
 Aanlevering kinderopvanggegevens aan de belastingdienst
 Ondersteuning en begeleiding van de gastouder voor bijvoorbeeld opvoedkundige zaken
 Een externe klachtencommissie: de Geschillencommissie
 Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang: BOINK
 Informatieverstrekking via website en nieuwsbrieven
 Gastouderverzekering voor gastouder en je kind(eren)
 Begeleiding bij de jaarlijkse GGD inspectie
 Zorg dragen voor de kwaliteit en daarmee de vermelding van je gastouder in het landelijk register kinderopvang

Hebben je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op!

Share This