Handige Formulieren en Websites

Inspectie en registratie CGOB de Flevopolder:

Inspectierapport CGOB de Flevopolder

Landelijk Register Kinderopvang

 

Handige sites van de overheid:

Belastingdienst Toeslagen

Proefberekening Kinderopvangtoeslag maken

www.szw.nl

www.ocenw.nl 

 

Handige sites voor ouders:

www.boink.info

www.ouders.nl

www.kraamzorgdebabyboom.nl

http://www.kadobos.nl/ Speelgoed met een Missie

 

Handige sites over veiligheid en gezondheid:

Toolkit vlekjesziekten en korte film over de rol van de GGD

www.veiligheid.nl

www.ggd.nl

www.voedingscentrum.nl

www.veiligslapen.info

www.gifwijzer.nl 

 

Handige sites over geloven:

www.kindengeloof.nl

www.bijbelverhalen.nl

christendom.startpagina.nl

De Geschillencommissie Kinderopvang:

CGOB de Flevopolder heeft een interne klachtenregeling. Deze ligt ter inzage bij ons op het gastouderbureau. Wij zijn ook lid van de Geschillencommissie Kinderopvang. Mochten wij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen afhandelen met de interne klachtenregeling, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie. Ook dit (externe) klachtenreglement ligt ter inzage op het kantoor in Lelystad.

Formulieren:

Algemene Voorwaarden

Medicijnformulier

Ongevallenregistratieformulier

Verklaring vervoer per fiets/auto

Formulier Achterwacht in geval van calamiteiten

Kindformulier t.b.v. de Gastouder

Vergoedingsformulier

Pedagogisch Beleidsplan CGOB de Flevopolder

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Signaalkaart

Sociale kaart CGOB de Flevopolder bij de Meldcode

Diplomalijst Gastouderopvang

 

Wilt u een proefberekening maken? Dat kan via onderstaande link.

www.toeslagen.nl

De Oudercommissie:

Als gastouderbureau hebben wij een oudercommissie (OC).
De data waarop zij bij elkaar komen en de onderwerpen die besproken worden, komen terug in de nieuwsbrief die een paar maal per jaar verspreid wordt onder onze gastouders en vraagouders.  Heeft u vragen aan de OC of zou u zelf zitting willen nemen in de OC, dan kunt u mailen naar oudercommissie@kinderopvangflevoland.nl

BOinK:

CGOB de Flevopolder is lid van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.