Informatie voor Gastouders

Houdt u van kinderen en vindt u het leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen? Vindt u het leuk om voor kinderen te zorgen en gaat u graag met kinderen om? Dan is het gastouderschap misschien iets voor u!

Het gastouderschap is erg goed te combineren met uw eventuele eigen gezin. De aanwezigheid van een gastkind kan voor zowel uw eigen kind als het gastkind een positieve invloed hebben op de sociale en emotionele ontwikkeling. Mogelijk gaan uw kinderen al naar school of zijn ze de deur al uit en mist u de gezelligheid die kinderen met zich meebrengen. Het kan aantrekkelijk zijn om op deze manier een inkomen te verdienen.U kunt kinderen opvangen in uw eigen huis, maar ook in het huis van de vraagouder.

Profiel gastouder

 • U bent minimaal 21 jaar oud;
 • U heeft een positief christelijke levensovertuiging en leeft naar de Bijbelse waarden en normen;
 • U heeft een diploma MBO2-Helpende Zorg & Welzijn of een ander diploma dat gerelateerd is aan kinderen (bekijk hier de lijst met diploma’s waarmee u aan de slag kunt als gastouder: Diplomalijst Gastouderopvang;
 • U heeft ervaring met en kennis van de ontwikkeling van kinderen;
 • U bent bereid om te werken volgens de richtlijnen van ons Pedagogisch Beleidsplan
 • U bent bereid om gedurende een periode van minimaal 1 jaar voor tenminste 5 uur per week opvang te bieden aan een of meerdere gastkinderen;
 • U heeft een stabiele thuissituatie;
 • U heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • U heeft een hygiënische en kind-veilige omgeving waar de kinderen kunnen spelen, eten en slapen of u past op in het huis van de vraagouder;
 • U kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Al uw huisgenoten ouder dan 18 jaar kunnen een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen (mits de opvang plaatsvindt in het huis van de gastouder);
 • U bent in het bezit van een geldig kinder-EHBO diploma of bent bereid dit diploma te behalen.

Vergoeding, aantal kinderen en verzekering

Als gastouder krijgt u een vergoeding per uur per kind. U kunt 1 tot maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen (eigen kinderen tot 10 jaar tellen mee). U komt niet in loondienst van het gastouderbureau of de vraagouder. Uw vergoeding wordt maandelijks door CGOB de Flevopolder aan u uitgekeerd. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het werkelijke aantal opvanguren. Als gastouder bent u via CGOB de Flevopolder verzekerd voor ongevallen.

Aanmelden

U kunt zich (kosteloos) aanmelden door het inschrijfformulier gastouder in te vullen. Wij nemen dan contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw en onze verwachtingen. Daarnaast vindt er een Risico-Inventarisatie plaats van uw woning (niet nodig als u oppast in het huis van de vraagouder, dan vindt de Risico-Inventarisatie daar plaats). Tijdens deze inventarisatie wordt er uitgebreid gekeken naar de veiligheid en hygiëne van het huis waar de opvang plaats vindt. Eventuele verbeterpunten worden dan overlegd. Als we beiden positief zijn, wordt u aangemeld voor het Landelijk Register Kinderopvang.
Om aangemeld te worden voor het Landelijk Register hebben wij de volgende documenten van u nodig:

 • Kopie van uw Diploma
 • Kopie van uw Identiteitsbewijs
 • Kopie van uw Verklaring Omtrent Gedrag (ook van eventuele huisgenoten ouder dan 18 jaar)
 • Kopie van uw EHBO-certificaat

Aanmelding GGD, Landelijk Register Kinderopvang

Nadat u kopieën van deze documenten hebt ingeleverd, melden wij u aan bij de gemeente. Zij nemen de aanvraag in behandeling en controleren de documenten. Als deze zijn goedgekeurd stuurt de gemeente uw aanmelding door naar de GGD. Zij zullen dan vervolgens de inspectie aan huis uitvoeren. Als deze heeft plaats gevonden en er komt een positief advies, ontvangt CGOB de Flevopolder de beschikking en bent u geregistreerd gastouder; dit houdt in dat u in het Landelijk Register Kinderopvang bent opgenomen. Zodra u in het Landelijk register vermeld staat kunt u starten als gastouder. Deze aanmelding kan enige tijd duren, aangezien deze via de gemeente en de GGD loopt. Deze instanties hebben maximaal 10 weken de tijd om de aanmelding te verwerken.

Koppeling

Iedere ingeschreven gastouder heeft de mogelijkheid om een advertentie op de website te plaatsen waarin zij zichzelf presenteert. Vraagouders kunnen op deze advertentie reageren als de omschrijving hen aanspreekt.

CGOB de Flevopolder stelt u voor aan de vraagouder om een mogelijke koppeling tot stand te brengen. Er volgt een kennismaking om te kijken of beide partijen bij elkaar passen en daarna volgt er een bedenktijd voor beide partijen. Nadat er van beide kanten positief is gereageerd, worden de overeenkomsten getekend en volgt er een proefperiode. Na 2 maanden hebben we samen een evaluatiegesprek. Dit gesprek wordt ieder (half) jaar herhaald maar ook tussendoor kunt u altijd terecht voor vragen of advies.

Belangrijk om te weten

 • Het is wettelijk niet toegestaan om het gastouderschap uit te voeren bij een WW, WAO, ZW en Bijstandsuitkering.
 • U bent verplicht om van al uw inkomsten uit de gastouderopvang aangifte te doen bij de Belastingdienst. Uw uurtarief is dus een bruto uurtarief.
 • Uw inkomsten hebben gevolgen voor huur-, zorgtoeslag en algemene heffingskortingen. Daarnaast kunnen de inkomsten invloed hebben op de studiefinanciering en OV kaart.