Informatie voor Gastouders

Houd je van kinderen en vind je het waardevol om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen? Vind je het leuk om voor kinderen te zorgen en ga je graag met ze om? Dan is het gastouderschap misschien iets voor jou! Het gastouderschap is erg goed te combineren met je eventuele eigen gezin. De aanwezigheid van een gastkind kan voor zowel je eigen kind als het gastkind een positieve invloed hebben op de sociale en emotionele ontwikkeling.

Mogelijk gaan je kinderen al naar school of zijn ze de deur al uit en mis je de gezelligheid die kinderen met zich meebrengen. Het kan aantrekkelijk zijn om op deze manier een inkomen te verdienen. Je kunt kinderen opvangen in je eigen huis, maar ook in het huis van de ouders.

Profiel gastouder

 Je bent minimaal 21 jaar oud;
 Je hebt een christelijke levensovertuiging, een levende relatie met Jezus en leeft naar de Bijbelse waarden en normen;
 Je hebt een diploma MBO2-Helpende Zorg & Welzijn of een ander diploma dat gerelateerd is aan kinderen (bekijk hier de lijst met diploma’s waarmee je aan de slag kunt als gastouder: Diplomalijst Gastouderopvang;
 Je hebt ervaring met en kennis van de ontwikkeling van kinderen;
 Je bent bereid om te werken volgens de richtlijnen van ons Pedagogisch Beleidsplan
 Je bent bereid om gedurende een periode van minimaal 1 jaar voor tenminste 5 uur per week opvang te bieden aan een of meerdere gastkinderen;
 Je hebt een stabiele thuissituatie;
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 Je hebt een hygiënische en kind-veilige omgeving waar de kinderen kunnen spelen, eten en slapen of je verzorgt de opvang in het huis van de ouders;
 Je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Al je huisgenoten ouder dan 18 jaar kunnen een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen (mits de opvang plaatsvindt in het huis van de gastouder);
 Je bent in het bezit van een geldig kinder-EHBO diploma of bent bereid dit diploma te behalen.

Vergoeding, aantal kinderen en verzekering

Als gastouder ontvang je een vergoeding per uur per kind. Je kunt 1 tot maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen (eigen kinderen tot 10 jaar tellen mee). Je komt niet in loondienst van het gastouderbureau of de ouders.

Je vergoeding wordt maandelijks door CGOB de Flevopolder aan je uitgekeerd. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het werkelijke aantal opvanguren.

Als gastouder ben je verplicht een passende ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit gaat bij voorkeur via CGOB de Flevopolder. Wij hebben een op verzekering op maat waarbij je als gastouder goed bent verzekerd en waarbij je gastkinderen zijn meeverzekerd.

Aanmelden

Je kunt je (kosteloos) aanmelden door het inschrijfformulier gastouder in te vullen. Wij nemen dan contact met je op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op jouw en onze verwachtingen. Daarnaast vindt er een Risico-Inventarisatie plaats van je woning (niet nodig als je opvang in het huis van de ouders verzorgt; dan vindt de Risico-Inventarisatie daar plaats). Tijdens deze inventarisatie wordt er uitgebreid gekeken naar de veiligheid en hygiëne van het huis waar de opvang plaats vindt. Eventuele verbeterpunten worden dan overlegd. Als we beiden positief zijn, word je aangemeld voor het Landelijk Register Kinderopvang.
Om aangemeld te worden voor het Landelijk Register hebben wij de volgende documenten van je nodig:

 Kopie van je Diploma
 Kopie van je Identiteitsbewijs
 Kopie van je Verklaring Omtrent Gedrag (ook  van eventuele huisgenoten ouder dan 18 jaar)
 Kopie van je EHBO-certificaat

Aanmelding GGD, Landelijk Register Kinderopvang

Nadat je kopieën van deze documenten hebt ingeleverd, melden wij je aan bij de gemeente. Zij nemen de aanvraag in behandeling en controleren de documenten. Als deze zijn goedgekeurd stuurt de gemeente je aanmelding door naar de GGD. Zij zullen dan vervolgens de inspectie aan huis uitvoeren. Als deze heeft plaats gevonden en er komt een positief advies, ontvangt CGOB de Flevopolder de beschikking en ben je geregistreerd gastouder; dit houdt in dat je in het Landelijk Register Kinderopvang bent opgenomen. Zodra je in het Landelijk register vermeld staat kunt je starten als gastouder. Deze aanmelding kan enige tijd duren, aangezien deze via de gemeente en de GGD loopt. Deze instanties hebben maximaal 10 weken de tijd om de aanmelding te verwerken.

Naast je aanmelding voor het Landelijk Register Kinderopvang, moet je ook geregistreerd worden in het Personenregister Kinderopvang. Uiteraard leggen wij je uit hoe dit in zijn werk gaat, en wie er allemaal geregistreerd moet worden.

Koppeling

Iedere ingeschreven gastouder heeft de mogelijkheid om een advertentie op onze website te plaatsen waarin je jezelf presenteert. Ouders kunnen op deze advertentie reageren als de omschrijving hen aanspreekt.
Gastouders kunnen ook reageren op de oproepjes die ouders plaatsen in onze Zoekhulp. Dit kan ook als je nog geen gastouder bent, maar interesse hebt. Reageer gerust, dan bespreken we de mogelijkheden.
CGOB de Flevopolder stelt je voor aan de ouders om een mogelijke koppeling tot stand te brengen. Er volgt een kennismaking om te kijken of beide partijen bij elkaar passen en daarna volgt er een bedenktijd voor beide partijen. Nadat er van beide kanten positief is gereageerd, worden de overeenkomsten getekend en volgt er een proefperiode. Na 2 maanden hebben we samen een evaluatiegesprek. Dit gesprek wordt ieder (half) jaar herhaald maar ook tussendoor kun je altijd terecht voor vragen of advies.

Belangrijk om te weten

 Het is wettelijk niet toegestaan om het gastouderschap uit te voeren bij een WW, WAO, ZW en Bijstandsuitkering.

 Je bent verplicht om van al je inkomsten uit de gastouderopvang aangifte te doen bij de Belastingdienst. Je uurtarief is dus een bruto uurtarief.

 Je inkomsten hebben gevolgen voor huur-, zorgtoeslag en algemene heffingskortingen. Daarnaast kunnen de inkomsten invloed hebben op de studiefinanciering en OV kaart.

Share This