Christelijk GastOuderBureau de Flevopolder

Christelijk GastOuderBureau de Flevopolder

Welkom bij Christelijk GastOuderBureau de Flevopolder

Wij zijn een gastouderbureau dat werkt op basis van een christelijke levensovertuiging en identiteit. Daarbij is de Bijbel onze vaste basis en Jezus ons voorbeeld.

Wij bemiddelen en begeleiden christelijke gastouderopvang voor heel Flevoland.

Sinds de start in 2008 is ons kantoor gevestigd in Lelystad, centraal in de provincie Flevoland. We werven en selecteren gastouders, bemiddelen tussen ouders en gastouders en geven waar nodig advies en ondersteuning. Als gastouderbureau hechten wij grote waarde aan persoonlijk contact met onze ouders, gastouders en kinderen. Alleen als het contact goed is, breng je als ouder je kindje met een gerust hart naar de gastouder. Naast identiteit, is kwaliteit heel belangrijk.

 

Onze overtuiging is dat voor kinderen alleen het beste goed genoeg is. 

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een persoonlijke en flexibele vorm van kinderopvang. De kinderen hebben altijd te maken met dezelfde persoon die hen opvangt in het huis van de gastouder of bij het kind thuis. Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang. De gastouder vangt 1 tot maximaal 6 kinderen tegelijk op. Als gastouderbureau begeleiden en bemiddelen wij tussen ouders die kinderopvang in een gastgezin zoeken en gastouders die kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar willen opvangen.

Christelijke identiteit en kwaliteit

Onze gastouders dragen een christelijke levensstijl uit. Dit komt tot uiting in ‘woord en daad’. Er worden bijvoorbeeld christelijke liedjes gezongen, er wordt  gebeden, de kinderen horen verhalen uit de Bijbel en er worden christelijke boekjes gelezen. Ook wordt er aandacht besteed aan de christelijke feestdagen. Onze gastouders leven naar de waarden en normen van de Bijbel en willen en kunnen deze ook overbrengen op de kinderen.    Zij zorgen voor een veilige leefomgeving van het kind en dragen bij aan het zelfstandig worden van het kind. Daarnaast is er oog voor het sociale aspect en is er respect voor ieder kind. De gastouders werken volgens het pedagogische beleid van ons gastouderbureau. Het kan zo zijn dat jullie als ouders al een gastouder hebben voor jullie kind(eren). Ook in dat geval kunnen jullie je samen bij ons inschrijven. Wij zijn een geregistreerd gastouderbureau, waardoor u in aanmerking komt voor de inkomensafhankelijke Kinderopvangtoeslag die de overheid biedt via de Belastingdienst. Deze Kinderopvangtoeslag dekt een aanzienlijk deel van de kinderopvangkosten.

Kwaliteit gericht

Betrokken

Maatwerk

Voor heel Flevoland