Home 2018-06-12T10:03:29+00:00

Welkom bij Christelijk GastOuderBureau
de Flevopolder

Christelijk GastOuderBureau de Flevopolder is een gastouderbureau dat werkt op basis van een christelijke levensovertuiging, een christelijke identiteit en een positief christelijke levensvisie.
Ons kantoor is gevestigd in Lelystad, centraal in de provincie Flevoland. Wij bemiddelen en begeleiden christelijke gastouderopvang voor heel Flevoland.
Het gastouderbureau werft en selecteert gastouders, bemiddelt tussen vraag- en gastouders en geeft waar nodig advies en ondersteuning. Daarnaast vervullen wij de kassiersfunctie.

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een persoonlijke en flexibele vorm van kinderopvang. De kinderen hebben altijd te maken met dezelfde persoon die hen opvangt in het huis van de gastouder of bij het kind thuis.

Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang. De gastouder vangt 1 tot maximaal 6 kinderen tegelijk op. Het gastouderbureau begeleidt en bemiddelt tussen ouders die kinderopvang in een gastgezin zoeken (de vraagouders) en ouders die kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar willen opvangen (de gastouders).

Christelijke identiteit en kwaliteit

Onze gastouders dragen een christelijke levensstijl uit. Er wordt bijvoorbeeld gebeden aan tafel, uit de Bijbel gelezen en er wordt aandacht besteed aan de christelijke feestdagen. Onze gastouders leven naar de waarden en normen van de Bijbel en willen en kunnen deze ook overbrengen op de kinderen.

 

Zij zorgen voor een veilige leefomgeving van het kind en dragen bij aan het zelfstandig worden van het kind. Daarnaast is er oog voor het sociale aspect en is er respect voor ieder kind. De gastouders werken volgens het pedagogische beleid van CGOB de Flevopolder.

 

Ook als u al een gastouder heeft voor uw kind, kunt u zich laten registreren bij CGOB de Flevopolder. Wij zijn een geregistreerd gastouderbureau, waardoor u in aanmerking komt voor de inkomensafhankelijke Kinderopvangtoeslag die de overheid biedt via de Belastingdienst. Deze Kinderopvangtoeslag dekt een aanzienlijk deel van de kinderopvangkosten.